Program finansowany ze środków PFRON

Umowa o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w Obszarze D- likwidacja barier transportowych już podpisana   W dniu 12 czerwca 2024 roku została zawarta pomiędzy Oddziałem Świętokrzyskim PFRON a Powiatem...

OGŁOSZENIE

Konsultacje społeczne dot. projektu ,,Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Kazimierskiego na lata 2024-2028’’. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej ogłasza konsultacje społeczne projektu ,,Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej, uprzejmie informuje, że od dnia 17.06.2024r., do 28.06.2024r., rusza nabór do Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową na terenie Powiatu Kazimierskiego na rok 2024.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej, uprzejmie informuje, że od dnia 17.06.2024r., do 28.06.2024r., rusza nabór do Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową na terenie Powiatu Kazimierskiego na rok 2024. Program prowadzony będzie w trybie zamkniętym....

„Aktywny Samorząd” Moduł I i II  składa się w formie elektronicznej w SOW

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej uprzejmie informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  w ramach realizowanego  w 2024 roku w Powiecie Kazimierskim programu „Aktywny Samorząd” Moduł I i II  składa się w formie...

Aktywny Samorząd” Moduł I i II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej uprzejmie informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  w ramach realizowanego  w 2024 roku w Powiecie Kazimierskim programu „Aktywny Samorząd” Moduł I i II  składa się w formie...

Ustalanie poziomu potrzeby wsparcia

Ważność orzeczeń – 2024r.

Ważność orzeczeń – 2024r. Zgodnie z  Ustawą z dnia 19 grudnia 2023r. ,w sprawie szczególnych rozwiązań służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności ( Dz.U. 2023 poz. 2768), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej...

Ogłoszenie dot. konsultacji społecznych projektu ,,Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Kazimierskim na lata 2024-2026’’

PROGRAM - PRZEMOC DOMOWA Projekt ,,Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Powiecie Kazimierskim na lata 2024-2026’’

Ogłoszenie dot. konsultacji społecznych projektu ,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Kazimierskiego na lata 2024-2026’’

PROGRAM - PIECZA ZASTĘPCZA Projekt ,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Kazimierskiego na lata 2024-2026’’

Ogłoszenia dot. konsultacji społecznych projektu ,,Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Kazimierskiego na lata 2024-2028’’

Formularz zgłaszania uwag w/w programu. Projekt ,,Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Kazimierskiego na lata 2024-2028’’ PROGRAM - NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OGŁOSZENIE

Konsultacje społeczne dot. projektu ,,Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Kazimierskiego na lata 2024-2028’’. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej...

czytaj dalej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej, uprzejmie informuje, że od dnia 17.06.2024r., do 28.06.2024r., rusza nabór do Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową na terenie Powiatu Kazimierskiego na rok 2024.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej, uprzejmie informuje, że od dnia 17.06.2024r., do 28.06.2024r., rusza nabór do Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc...

czytaj dalej