Jesteś tutaj: Start / Projekt "Lepsze jutro"

Projekt "Lepsze jutro"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie o naborze partnera.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej ogłasza otwarty nabór Partnera/Partnerów do wspólnej realizacji projektu pozakonkursowego  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020

25 stycznia 2019

Ogłoszenie o naborze partnera.

Ogłoszenie o naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9 pn. „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 pn. „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie – tryb pozakonkursowy”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej zwana dalej PCPR lub Liderem Projektu, na podstawie
art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 poz. 1460, z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 9.1 „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie – tryb pozakonkursowy”. 

8 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze partnera.