Warsztat Terapii Zajęciowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Warsztat Terapii Zajęciowej

Na terenie Powiatu Kazimierskiego funkcjonuje 1 Warsztat Terapii Zajęciowej, prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk Nadziei” i  przeznaczony  dla 40 uczestników.

Uczestnikami warsztatów mogą być osoby posiadające prawnie potwierdzony status niepełnosprawności i posiadające w swoim orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

Zgodnie z art. 10a Ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 511) warsztat terapii zajęciowej oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Kazimierzy Wielkiej
Adres: ul. Kościuszki 15, 28-500 Kazimierza Wielka
Tel/ Fax: 413522514

Strona internetowa:  http://www.wtz-kw.eu