Moduł II 2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Pilotażowy program ,,Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON

 

 

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej uprzejmie przypomina, że termin składania wniosków (dot. roku akademickiego/szkolnego 2019/2020) w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” MODUŁ  II   – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym  upływa  10 października 2019 roku

 

 

 

4 września 2019
Czytaj więcej o: Pilotażowy program ,,Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON

Pilotażowy program ,,Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON

Pilotażowy program ,,Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej uprzejmie informuje, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, realizowanego w 2019 roku.
W ramach MODUŁU II programu – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, osoby posiadające aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, w kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi, w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego oraz opłaty za naukę (czesne).

 

21 marca 2019
Czytaj więcej o: Pilotażowy program ,,Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON

W Module II

  Pilotażowy program ,,Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON

 MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej uprzejmie  informuje, że rozpoczął się  nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, realizowanego w 2018 roku.     

23 maja 2017
Czytaj więcej o: W Module II