Świadczenia dla rodzin zastępczych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Na każde dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania oraz dodatki.

Szczegółowych informacji udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej,

ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka

( budynek Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej),

nr telefonu 41-3502-336