Jesteś tutaj: Start / Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja o kolejnej edycji nagrody honorowej Wojewody Świętokrzyskiego „Czyste Serce”

Informacja o  kolejnej edycji nagrody honorowej Wojewody Świętokrzyskiego  „Czyste Serce”

             Nagroda w postaci statuetki szklanego serca jest hołdem dla nieżyjącego Marka Kotańskiego - założyciela ruchu czystych serc. Przyznawana jest raz w roku i ma charakter honorowy.

            Regulamin konkursu, wniosek i załączniki do regulaminu są dostępne  poniżej oraz  na stronie internetowej:  www.kielce.uw.gov.pl .

            Nagroda przyznawana jest w pięciu kategoriach:

27 czerwca 2019
Czytaj więcej o: Informacja o kolejnej edycji nagrody honorowej Wojewody Świętokrzyskiego „Czyste Serce”

XVII Świętokrzyskie Dni Profilaktyki

Przejdź do - XVII  Świętokrzyskie Dni Profilaktyki

XVII  Świętokrzyskie Dni Profilaktyki

 

„Podajmy dłoń rodzinie”   - pod takim hasłem w ramach tegorocznych obchodów XVII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki zorganizowana została w dniu 12.06.2019r.,  konferencja oraz piknik integracyjny p.n. „ Wszyscy razem ”

Organizatorami konferencji oraz pikniku byli: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej, Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Kazimierzy Wielkiej, Komenda Powiatowa Policji w Kazimierzy Wielkiej, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kazimierzy Wielkiej oraz Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna   w Kazimierzy Wielkiej.

 

14 czerwca 2019
Czytaj więcej o: XVII Świętokrzyskie Dni Profilaktyki

BEZPŁATNE DYŻURY SPECJALISTÓW

Kazimierza Wielka, dnia 08.05.2019r.

 

BEZPŁATNE  DYŻURY SPECJALISTÓW

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej uprzejmie informuje, że  w ramach tegorocznych XVII Świętokrzyskich Dni Profilaktyki w miesiącu maju  organizuje bezpłatne dyżury specjalistów.   

14.05.2019r. w godz. 12.00-15.00 - dyżur psychologa, który będzie udzielał porad w zakresie trudnych zachowań dzieci i młodzieży oraz sposobów ich zapobiegania,

15.05.2019r. w godz. 9.00-12.00 – dyżur pracowników Centrum Pomocy (pracownik socjalny, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej), którzy będą udzielać szczegółowych informacji na temat możliwości utworzenia rodziny zastępczej,

16.05.2019r., w godz. 11.00-13.00 - dyżur radcy prawnego, który będzie udzielał porad  w zakresie spraw rodzinnych.

    Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem bezpłatnych  porad

zapraszamy  do siedziby 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej 

pokój nr 13/14 budynek  Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej  

ul. Tadeusza Kościuszki 12, 

28-500 Kazimierza Wielka

 

8 maja 2019

Pilotażowy program ,,Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON

 Pilotażowy program ,,Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI
PILOTAŻOWEGO PROGRAMU
,,AKTYWNY SAMORZĄD” W 2019 ROKU,
FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PFRON
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej uprzejmie informuje, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, realizowanego w 2019 roku.
Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Tryb składania wniosków:

21 marca 2019
Czytaj więcej o: Pilotażowy program ,,Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON

Ogłoszenie o naborze partnera.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej ogłasza otwarty nabór Partnera/Partnerów do wspólnej realizacji projektu pozakonkursowego  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020

25 stycznia 2019

Ogłoszenie o naborze partnera.

Ogłoszenie o naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu realizowanego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9 pn. „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 pn. „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie – tryb pozakonkursowy”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej zwana dalej PCPR lub Liderem Projektu, na podstawie 
art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 poz. 1460, z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 9.1 „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie – tryb pozakonkursowy”. 

8 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze partnera.

„Świąteczna paczka”

„Świąteczna paczka”

Już po raz kolejny w okresie Świąt Bożego Narodzenia

władze Powiatu Kazimierskiego wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół przygotowały świąteczne paczki,   

które wraz z życzeniami świątecznymi już trafiły do rodzin potrzebujących wsparcia.

Wyrażamy nadzieję, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu, czas spędzony przy wigilijnym stole przez obdarowane rodziny będzie pełen uśmiechów, radości,   ciepła i wiary w drugiego człowieka.

19 grudnia 2018

Piknik „ Powitanie lata”

W środę 3.07.2018 r. na terenie siedziby Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej odbył się piknik „Powitanie lata”, którego organizatorami byli Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej, Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kazimierzy Wielkiej oraz Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Kazimierzy Wielkiej.

10 lipca 2018
Czytaj więcej o: Piknik „ Powitanie lata”

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci

Przejdź do - Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci.

                            
Świadczenie "Dobry start" przysługuje raz w roku (jednorazowo) w wysokości 300,00 zł,
w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego lub osobę uczącą się do ukończenia 20 roku życia. W przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem
o niepełnosprawności świadczenie przysługuje do  ukończenia 24 roku życia.

 

25 czerwca 2018
Czytaj więcej o: Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci

XVI Świętokrzyskie Dni Profilaktyki

Przejdź do - XVI  Świętokrzyskie Dni Profilaktyki

XVI  Świętokrzyskie Dni Profilaktyki

 

W ramach tegorocznych obchodów XVI Świętokrzyskich Dni Profilaktyki w dniu 22.05.2018r., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej odbyła się konferencja  p.n „Daj szansę sobie i dziecku – zostań rodzicem zastępczym”.

 

6 czerwca 2018
Czytaj więcej o: XVI Świętokrzyskie Dni Profilaktyki

Szkoła Podstawowa w Opatowcu bez barier

Przejdź do - Szkoła Podstawowa w Opatowcu bez barier

Szkoła Podstawowa w Opatowcu bez barier

-budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”,  realizowanego ze środków PFRON

21 grudnia 2017
Czytaj więcej o: Szkoła Podstawowa w Opatowcu bez barier

„Świąteczna paczka”

Przejdź do -  „Świąteczna paczka”

 „Świąteczna paczka”

Już po raz kolejny w okresie Świąt Bożego Narodzenia

Starosta Powiatu Kazimierskiego wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przygotowali świąteczne paczki

które wraz z życzeniami świątecznymi trafiły do rodzin
z terenu Powiatu Kazimierskiego.

Dzięki wspólnemu zaangażowaniu, możliwa stała się

pomoc najbardziej potrzebującym.

20 grudnia 2017

Zostań rodzina zastępczą

Masz do zaoferowania dużo

miłości i ciepła

chcesz pomóc dzieciom

i stworzyć dla nich dom…

…ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ!

 

26 października 2017
Czytaj więcej o: Zostań rodzina zastępczą

Akcja Wojewody Świętokrzyskiego „Potrzebuję rodziców od zaraz”

Przejdź do - Akcja Wojewody Świętokrzyskiego „Potrzebuję rodziców od zaraz”

Akcja Wojewody Świętokrzyskiego

„Potrzebuję rodziców od zaraz”

 Celem Akcji jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego, pozyskanie nowych kandydatów na rodziców zastępczych,  integrowanie środowisk pracujących na rzecz dzieci i młodzieży pozbawionych całkowicie lub czasowo opieki rodziców.

 

13 października 2017
Czytaj więcej o: Akcja Wojewody Świętokrzyskiego „Potrzebuję rodziców od zaraz”

Samochód dla Regionalnej Placówki Opiekuńczo- Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej

Przejdź do - Samochód dla Regionalnej Placówki  Opiekuńczo- Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej

Samochód dla Regionalnej Placówki

Opiekuńczo- Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej,

dofinansowany ze środków PFRON,

w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

 

W dniu 11 października 2017 roku w Regionalnej Placówce Opiekuńczo -Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej przy ul. Partyzantów 1, odbyło się uroczyste przekazanie nowego samochodu osobowego typu mikrobus 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Zakup samochodu został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III”, Obszar D- likwidacja barier transportowych.

 

12 października 2017
Czytaj więcej o: Samochód dla Regionalnej Placówki Opiekuńczo- Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej

Pilotażowy program ,,Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON

Pilotażowy program ,,Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON

UWAGA STUDENCI !

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej uprzejmie  przypomina, że termin składania wniosków (dot. roku akademickiego/szkolnego 2017/2018) w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” MODUŁ  II   – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym  upływa  10 października 2017r.

 

22 września 2017
Czytaj więcej o: Pilotażowy program ,,Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON

Program Wyrównywania różnic między regionami III dofinansowany ze środków PFRON, realizowany przez Powiat Kazimierski w 2017r.

Przejdź do - Program Wyrównywania różnic między regionami III dofinansowany ze środków PFRON, realizowany przez Powiat Kazimierski w 2017r.

Program Wyrównywania różnic między regionami III dofinansowany ze środków PFRON, realizowany przez Powiat Kazimierski w 2017r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej informuje, że w 2017 roku w ramach  „Programu wyrównywania różnic między regionami III" Pełnomocnicy Zarządu PFRON  Oddziału Świętokrzyskiego podjęli decyzję o przyznaniu dofinansowania ze środków Funduszu  dla Powiatu Kazimierskiego.

 

22 września 2017
Czytaj więcej o: Program Wyrównywania różnic między regionami III dofinansowany ze środków PFRON, realizowany przez Powiat Kazimierski w 2017r.

Zostań rodziną zastępczą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej poszukuje osób lub rodzin, które są gotowe poświęcić „ swój czas i serce” i zostać rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka.

Wszystkie osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej ul. Kościuszki 12 pokój nr 13/14 (budynek Starostwa Powiatowego) lub telefoniczny  41 3502 336

10 sierpnia 2017
Czytaj więcej o: Zostań rodziną zastępczą

Pilotażowy program ,,Aktywny samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej przypomina, że termin składania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, którego   celem głównym jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu – osób niepełnosprawnych, w życiu społecznym, zawodowym  i w dostępie do edukacji upływa:

  • w ramach Modułu I - 30 sierpnia 2017 roku
  • w ramach Modułu II- Dla wniosków dot. roku akademickiego/szkolnego 2017/2018- 10 października 2017r.

 Wnioski dostępne są: w siedzibie PCPR w Kazimierzy Wielkiej,   ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka i  na stronie internetowej pcpr.kazimierzaw.pl. w zakładce Aktywny samorząd.

8 sierpnia 2017
Czytaj więcej o: Pilotażowy program ,,Aktywny samorząd”

Spotkanie integracyjne w DPS w Bejscach

W dniu 21 czerwca 2017roku  w Domu Pomocy Społecznej w Bejscach odbyło się spotkanie     integracyjne  zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nie Jesteś Sam” działające przy Domu Pomocy Społecznej  w Bejscach.

23 czerwca 2017
Czytaj więcej o: Spotkanie integracyjne w DPS w Bejscach

Trampolina do kariery - wsparcie osób niewidomych i niewidzących na rynku pracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej,  odpowiadając na prośbę Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych, przekazuje informację  o realizowanym  przez  Fundację Szansa dla Niewidomych projekcie "Trampolina do kariery - wsparcie osób niewidomych i niewidzących na rynku pracy".

6 czerwca 2017
Czytaj więcej o: Trampolina do kariery - wsparcie osób niewidomych i niewidzących na rynku pracy

XV Świętokrzyskie Dni Profilaktyki

Przejdź do - XV  Świętokrzyskie Dni Profilaktyki

XV  Świętokrzyskie Dni Profilaktyki

Konferencja  p.n. „Rodzina Twój bezpieczny świat”

 

 

2 czerwca 2017
Czytaj więcej o: XV Świętokrzyskie Dni Profilaktyki

ABSOLWENT” i „STABILNE ZATRUDNIENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej uprzejmie informuje o nowych programach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: „ABSOLWENT” i „STABILNE ZATRUDNIENIE”

Ulotka Informacyjna „ABSOLWENT”

Więcej informacji i o programach PFRON https://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/programy-i-zadania-real/976,Spis-programow-realizowanych-obecnie.html

23 maja 2017
Czytaj więcej o: ABSOLWENT” i „STABILNE ZATRUDNIENIE

Pilotażowy program ,,Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON

                            

Pilotażowy program ,,Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI

PILOTAŻOWEGO PROGRAMU

 ,,AKTYWNY SAMORZĄD” W 2017 ROKU,

FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PFRON

23 marca 2017
Czytaj więcej o: Pilotażowy program ,,Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON