Spotkanie integracyjne w DPS w Bejscach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 czerwca 2017

W dniu 21 czerwca 2017roku  w Domu Pomocy Społecznej w Bejscach odbyło się spotkanie     integracyjne  zorganizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nie Jesteś Sam” działające przy Domu Pomocy Społecznej  w Bejscach.

W spotkaniu integracyjnym udział wzięli mieszkańcy Domu,  uczestnicy  Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kazimierzy Wielkiej, Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kazimierzy Wielkiej oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bejscach, które   występem  artystycznym uatrakcyjniły spotkanie.  Obecny był Starosta Kazimierski Pan Jan Nowak , Sekretarz Powiatu Pan Marek Krupa, Wójt Gminy Bejsce Pan Józef  Zuwała , Dyrektor  i pracownik socjalny  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej, kierownik i instruktorzy PŚDS w Kazimierzy Wielkiej,  instruktorzy Warsztatu , przedstawiciele   ośrodków pomocy społecznej,  a także ks. Marek Zawłocki proboszcz Parafii Bejsce. Na poczęstunek  oprócz gorących dań , były sałatki, kiełbaski z grilla, ciasta oraz słodycze.  Zespół muzyczny zachęcał do tańca i zabaw przy muzyce. Piękna pogoda  umożliwiła integrację uczestników na świeżym powietrzu.    Na twarzach uczestników   widać było uśmiech i zadowolenie, co świadczy o tym, że integracja międzypokoleniowa się w pełni udała.

Spotkanie    dofinansował   Wojewoda Świętokrzyskiego w ramach dotacji przyznanej w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej: „Działania na rzecz aktywizacji osób w podeszłym wieku lub integracji międzypokoleniowej, głównie skutkujące nawiązaniem więzi”.