Trampolina do kariery - wsparcie osób niewidomych i niewidzących na rynku pracy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 czerwca 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej,  odpowiadając na prośbę Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych, przekazuje informację  o realizowanym  przez  Fundację Szansa dla Niewidomych projekcie "Trampolina do kariery - wsparcie osób niewidomych i niewidzących na rynku pracy".

Celem projektu jest integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób z dysfunkcją narządu  wzroku, w tym osób niewidomych  i niedowidzących z województwa świętokrzyskiego w wieku 18-65 lat oraz członków rodzin, w których jest osoba niewidoma lub niedowidząca. Uczestnicy projektu uzyskują:

  • Dostęp do bezpłatnych szkoleń
  • Wsparcie tyflopedagoga, specjalisty ds. terapii tyflotechnologicznej, specjalisty ds. diagnozy zawodowej, psychologa,
  • Udział w kursach zawodowych z zapewnionym stypendium szkoleniowym,
  • Wsparcie rodzinno-integracyjne polegające na rodzinnych wyjściach do miejsc kultury m.in.: kino, kręgle, muzeum,
  • Możliwość uczestnictwa w warsztatach tyfloinformatycznych i obsługi nowoczesnych urządzeń
  • Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu i znalezieniu pracy.

Szczegółów dotyczących realizacji projektu udziela Fundacja Szansa dla Niewidomych Tyflopunkt Kielce, mieszczący się przy ul. Targowej  18, 25-520 Kielce, 14 piętro, pokój 1422, tel. kom. 662 138 600 tel.: 41 343 34 26, Adres e-mail: kielce@szansadlaniewidomych.org

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej:  www.szansadlaniewidomych.org

 

Pliki do pobrania