Elektroniczny naborów wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 lutego 2020

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej uprzejmie informuje, że od dnia 1 marca 2020 r. zostanie uruchomiony elektroniczny naborów wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Wnioski będą dostępne w Systemie Obsługi Wsparcia pod adresem:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

Nadmieniamy, iż  w 2020 roku elektroniczne składanie wniosków  w systemie SOW jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców w przypadku Modułu I (dodatkowo 10 punktów preferencyjnych w ocenie merytorycznej wniosku), a w przypadku Modułu II Wnioskodawca może ubiegać się o  zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 800,00 zł w sytuacji, gdy  Wnioskodawca korzysta z tego zwiększenia po raz pierwszy.