Systemu Obsługi Wsparcia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 stycznia 2020

                                                       

Od dnia  1 stycznia 2020 roku wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON  uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów turnusach rehabilitacyjnych oraz o  dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, można składać również  elektronicznie za pośrednictwem platformy Systemu Obsługi Wsparcia  

(pod adresem  sow.pfron.org.pl ). Podstawą złożenia wniosku w systemie SOW jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

 W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt osobisty w siedzibie Centrum Pomocy (ul. Tadeusza Kościuszki 12,  28-500 Kazimierza Wielka, budynek Starostwa Powiatowego, pokój nr 14 na parterze) bądź telefoniczny pod numerem: (41) 35 02 338.