KURS JĘZYKA MIGOWEGO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 grudnia 2019

 

Pracownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Kazimierskiego- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej, Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej oraz Domu Pomocy Społecznej w Bejscach z dniem 24.09.2019r. rozpoczęli kurs PJM (Polskiego Języka Migowego) na poziomie podstawowym.

 

 

 

 

Kurs w wymiarze 60h prowadzi Pan Marcin Przywara z Centrum Usługowego ,,CODA’’ w Kielcach. Podstawowym celem kursu jest poznanie problematyki środowiska osób niesłyszących, a przede wszystkim nabycie praktycznych umiejętności umożliwiających sprawną komunikację z grupą tych osób. Uczestnicy kursu mający na co dzień styczność             z osobami niepełnosprawnymi wiedzą, że znajomość PJM pomoże im w codziennym wykonywaniu obowiązków służbowych oraz wpłynie na poprawę jakości ich pracy.

Kurs został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).