Nowy Autobus dla Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cudzynowicach, dofinansowany ze środków PFRON, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 listopada 2019

W dniu 20 listopada 2019 roku  odbyło się uroczyste przekazanie dla Zespołu  Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach  nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się przy pomocy wózków inwalidzkich. Zakup autobusu został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III”, Obszar D- likwidacja barier transportowych.

 

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz Powiatu Kazimierskiego: Starosta Kazimierski Jan Nowak, Wicestarosta Michał Bucki, Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Bojanowicz i Urzędujący Członek Zarządu Zbigniew Jakubas oraz zaproszeni goście: Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu oraz Dyrekcja, Kadra i   uczniowie ZPSWR w Cudzynowicach. Podczas uroczystości Przedstawiciel Oddziału Świętokrzyskiego PFRON wspólnie ze Starostą Kazimierskim  przekazali na ręce Dyrektora ZPSWR w Cudzynowicach  Waldemara Kletschka klucze do autobusu, przeznaczonego do przewozu Uczniów Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach. 

Zakupiony środek transportu dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, będzie wykorzystywany w celu dowozu dzieci i młodzieży do Placówki  ZPSWR w Cudzynowicach oraz  na inne zajęcia, w tym zajęcia z hipoterapii  i rehabilitacyjne.

Pliki do pobrania