Informacja o kolejnej edycji nagrody honorowej Wojewody Świętokrzyskiego „Czyste Serce”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 czerwca 2019

Informacja o  kolejnej edycji nagrody honorowej Wojewody Świętokrzyskiego  „Czyste Serce”

             Nagroda w postaci statuetki szklanego serca jest hołdem dla nieżyjącego Marka Kotańskiego - założyciela ruchu czystych serc. Przyznawana jest raz w roku i ma charakter honorowy.

            Regulamin konkursu, wniosek i załączniki do regulaminu są dostępne  poniżej oraz  na stronie internetowej:  www.kielce.uw.gov.pl .

            Nagroda przyznawana jest w pięciu kategoriach:

  1. a) instytucja,
  2. b) organizacja pozarządowa,
  3. c) wydarzenie, akcja,
  4. d) osoba fizyczna,
  5. e) innowacje społeczne.

            Przy ocenie nominacji uwzględnia się następujące kryteria:

- zaangażowanie podmiotu w propagowaniu idei wzorców osobowych młodego człowieka,

-dotychczasowe osiągnięcia i skuteczność w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie postaw młodego człowieka,

- oryginalność, czytelność i realność metody upowszechniania wzorców osobowościowych jako skutecznego narzędzia profilaktyki, oraz możliwość ich implementacji w środowiskach lokalnych,

- działalność dobroczynną na rzecz dzieci i młodzieży,

-działania społeczne mające na celu polepszenie jakości życia osób, społeczności, firm, środowisk czy grup społecznych.

            Wnioski o przyznanie nagrody można złożyć osobiście w Biurze Wojewody pok. 126 lub nadesłać na adres Biuro Wojewody, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce lub mailowo gwoj09@kielce.uw.gov.pl do dnia 14.08.2019 r.