Szkoła Podstawowa w Opatowcu bez barier

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 grudnia 2017

Szkoła Podstawowa w Opatowcu bez barier

-budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”,  realizowanego ze środków PFRON

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej informuje, że w dniu 29 listopada 2017 roku została oddana do użytku pochylnia dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego, wybudowana przy Szkole Podstawowej w Opatowcu, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III" obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.  Projekt pn.  „Likwidacja barier architektonicznych (budowa pochylni)  -Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Opatowcu

dla osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie pochylni” zrealizowano na podstawie umowy zawartej  w dniu 14.09. 2017 r. w Kazimierzy Wielkiej pomiędzy Powiatem Kazimierskim a Gminą Opatowiec ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec, która zapewniła środki własne uzupełniające całkowity koszt realizacji projektu.

Ww. Projekt został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Oddziałem Świętokrzyskim PFRON a Powiatem Kazimierskim.

Budowa pochylni umożliwiła samodzielny dostęp do pomieszczeń placówki edukacyjnej osobom niepełnosprawnym, mającym trudności w poruszaniu się i poruszających się na wózkach inwalidzkich, nie tylko uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do szkoły podstawowej, ale również innym osobom korzystającym z obiektu np. rodzicom, nauczycielom i każdej innej osobie z dysfunkcją narządu ruchu.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie