Samochód dla Regionalnej Placówki Opiekuńczo- Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 października 2017

Samochód dla Regionalnej Placówki

Opiekuńczo- Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej,

dofinansowany ze środków PFRON,

w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

 

W dniu 11 października 2017 roku w Regionalnej Placówce Opiekuńczo -Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej przy ul. Partyzantów 1, odbyło się uroczyste przekazanie nowego samochodu osobowego typu mikrobus 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Zakup samochodu został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III”, Obszar D- likwidacja barier transportowych.

 

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz powiatowych: Starosta Kazimierski Jan Nowak, Wicestarosta Michał Bucki, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Augustyn i Urzędujący Członek Zarządu Zbigniew Jakubas. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału PFRON Pan Andrzej Michalski, który wspólnie ze Starostą uroczyście przekazali na ręce Dyrektora RPO-T w Kazimierzy Wielkiej Jacka Sambóra klucze do samochodu, służącego do przewozu wychowanków - dzieci i młodzieży wymagającej specjalistycznej opieki i terapii. Samochód poświęcił Ks. Proboszcz Janusz Mularz. Obecni byli również zaproszeni goście: Dyrektor PCPR w Kazimierzy Wielkiej Bożena Pytel, Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kazimierzy Wielkiej Balbina Chećko, Dyrektor Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej Jolanta Trzepatowska, Kierownik Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kazimierzy Wielkiej Dorota Celej, Dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Kazimierzy Wielkiej Zbigniew Zieleniewski, Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cudzynowicach Waldemar Kletschka i Wicedyrektor Piotr Mucha.

Zakupiony środek transportu dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, będzie wykorzystywany do dowozu wychowanków RPO-T w Kazimierzy Wielkiej miedzy innymi do szkół, poradni specjalistycznych, na zajęcia pozaszkolne oraz inne organizowane przez kadrę Placówki, w ramach działalności opiekuńczo- terapeutycznej, formy rehabilitacji społecznej i integracji osób niepełnosprawnych.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie