Pilotażowy program ,,Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 września 2017

Pilotażowy program ,,Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON

UWAGA STUDENCI !

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej uprzejmie  przypomina, że termin składania wniosków (dot. roku akademickiego/szkolnego 2017/2018) w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” MODUŁ  II   – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym  upływa  10 października 2017r.

 

Wnioski dostępne są: w siedzibie PCPR w Kazimierzy Wielkiej,   ul. Tadeusza Kościuszki 12, 28-500 Kazimierza Wielka i  na stronie internetowej pcpr.kazimierzaw.pl. w zakładce Aktywny samorząd.

Przypominamy, że w ramach Modułu II można uzyskać dofinansowanie ze środków PFRON kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu). Formy dofinansowania kosztów nauki w ramach Modułu II:

-dodatek na pokrycie kosztów kształcenia

-dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego,

- opłata za naukę (czesne).

Szczegółowych informacji na temat realizacji programu udziela: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej (w budynku Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej, pokój 14 na parterze) czynne  od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30, lub  pod nr tel. (41) 35 02 338.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował : A. Nowak