Program Wyrównywania różnic między regionami III dofinansowany ze środków PFRON, realizowany przez Powiat Kazimierski w 2017r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 września 2017

Program Wyrównywania różnic między regionami III dofinansowany ze środków PFRON, realizowany przez Powiat Kazimierski w 2017r.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej informuje, że w 2017 roku w ramach  „Programu wyrównywania różnic między regionami III" Pełnomocnicy Zarządu PFRON  Oddziału Świętokrzyskiego podjęli decyzję o przyznaniu dofinansowania ze środków Funduszu  dla Powiatu Kazimierskiego.

 

 Dofinansowaniem zostały objęte następujące obszary:

 1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania- Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Opatowcu dla osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie pochylni.
 2. obszar D – likwidacja barier transportowych- Zakup mikrobusu 9-co osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich dla Regionalnej Placówki Opiekuńczo- Terapeutycznej w Kazimierzy Wielkiej.

Podpisanie umów na realizację ww. projektów pomiędzy Powiatem Kazimierskim a Odziałem Świętokrzyskim PFRON nastąpiło w dniu 22 sierpnia 2017 r. 

Oficjalne podpisanie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Kazimierskim a Beneficjentem- Gminą Opatowiec,  w ramach  Obszaru B programu-    dofinansowanie ze środków PFRON projektu pn. Likwidacja  barier architektonicznych (budowa pochylni) - Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Opatowcu dla osób niepełnosprawnych  poprzez wykonanie pochylni, odbyło się w dniu 19 września 2017r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej.  Umowę w  imieniu Powiatu Kazimierskiego podpisał Starosta Kazimierski Jan Nowak i Wicestarosta Kazimierski Michał Bucki, natomiast Gminę Opatowiec reprezentował Wójt Gminy Sławomir Kowalczyk. Podczas podpisania umowy obecni byli również Skarbnik Powiatu Kazimierskiego Zbigniew Cichoń, Skarbnik Gminy Opatowiec- Anna Klimaszewska-Luty, a także Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej Bożena Pytel. 

            Poniżej zamieszczono zdjęcia z uroczystego podpisania ww. umowy na realizację projektu budowy pochylni przy szkole Podstawowej w Opatowcu, dzięki której osoby niepełnosprawne będą miały dostęp  do pomieszczeń budynku szkoły.

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie