otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu ekonomii społecznej. Konkurs skierowany jest do Organizacji Pozarządowych, Fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich i innych Podmiotów Ekonomii Społecznej, działających

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 marca 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kazimierzy Wielkiej uprzejmie informuje, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej UMWŚ ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu ekonomii społecznej. Konkurs skierowany jest do  Organizacji Pozarządowych, Fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich i innych Podmiotów Ekonomii Społecznej, działających na terenie powiatu.

 

Termin upływa 29.03.2021 r.

 

Wszystkie pożyteczne narzędzia, formularze, kontakty znajdują się w poniższym linku:

 

http://www.es.umws.pl/aktualnosci/item/293-pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-otwartego-konkursu-ofert-realizacji-zadania-publicznego-w-2021-r-z-zakresu-ekonomii-spolecznej